DEN HAAG - Steeds minder pensioenfondsen hanteren regelingen waarbij de oudedagsvoorziening is gebaseerd op het eindloon van de werknemers. Vorig jaar was dit bij 59,7 procent van de fondsen nog in gebruik tegen 63,7 procent in 2001, zo blijkt uit de pensioenmonitor van de toezichthouder, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK).

Meer fondsen zijn het systeem gaan voeren waarbij de gepensioneerden een uitkering ontvangen die is gekoppeld aan het gemidddelde loon uit hun loopbaan. Dat percentage klom van 20,6 naar 22,4. Een eindloonregeling is doorgaans duurder dan een middelloonstelstel.

De verschuiving is al voor de eeuwwisseling ingezet. "Het zijn geen geweldige sprongen per jaar, maar de trend is duidelijk. De eindloonregelingen nemen ietsje af ten faveure van de middellonen", aldus een PVK-woordvoerder maandag.