AMSTERDAM - De tandartsfoto's zijn vanaf dinsdag uit het ziekenfondspakket verdwenen. Datis een gevolg van een besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijnen Sport (VWS), dat op 2 juni is genomen.

Röntgenfoto's zaten sinds 1 januari 2002 in het ziekenfondspakket. Uit dejongste Voorjaarsnota Zorg bleek echter dat de uitgaven voor tandheelkundigezorg 44,8 miljoen euro hoger waren uitgevallen dan het jaar ervoor. VWS heeftdaarom besloten de maatregel per 1 juli te herzien.