SOEST - Pensioenadviseurs kijken te veel naar mogelijkheden om optimaal te profiteren van de fiscale aftrek. Houdt het simpel, aldus dinsdag voorzitter B. van den Schuurman van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen bij de Belastingdienst op een pensioencongres in Soest. Hij sprak echter op persoonlijke titel.

Adviseurs besteden te weinig aandacht aan het eenvoudig houden van de regelingen. Daarom zijn pensioenen moeilijk uit te leggen aan de werknemers. Een eenvoudige regeling is belangrijker dan een zo hoog mogelijk pensioen meent Van den Schuurman.

"In de belastingwet zijn diverse maxima en mogelijkheden aangegeven, maar dat wil niet zeggen dat pensioenadviseurs het hele scala voor de volle 100 procent moeten benutten. Dat vertroebelt het beeld voor de werknemers. Voor hen is pensioen een ingewikkelde materie, waardoor ze al snel de weg kwijt raken", aldus Van den Schuurman.

Pensioenadviseurs kunnen de regelingen in zijn ogen niet altijd helder overbrengen. Schuurman noemt darbij de talrijke varianten in middelloon- en eindloonregelingen complex, evenals de vele mogelijkheden om bij te sparen. "Bij pensioenfondsen vraag ik weleens hoeveel werknemers gebruik maken van bijspaarregelingen. Dat blijkt vaak minimaal te zijn."