HILVERSUM - Minister Hoogervorst van Financiën wil dat bedrijven meer belasting gaan betalen bij buitensporige beloning van topmanagers. Hij doelt op vertrekpremies van falende managers en bovenmatige optieregelingen.

De demissionaire minister heeft geen concrete plannen, maar zei maandag in het tv-programma RTL-Z te denken aan het niet langer aftrekbaar zijn van de gewraakte beloningen voor de vennootschapsbelasting, ofwel de belasting die betaald moet worden over de winst van de onderneming.

Hoogervorst wijst erop dat de werkgeversorganisaties pleiten voor loonmatiging, maar in verlegenheid worden gebracht door ondernemingen die topbestuurders buitensporig belonen. De vakcentrale FNV vindt het idee van Hoogervorst op zichzelf positief, maar blijft afwachtend. "Eerst zien, dan geloven", zegt een woordvoerder. "We horen wel eens wat uit Den Haag, maar bij concrete invulling blijft het vaak oorverdovend stil."

Voorzitter D. Terpstra van de vakcentrale CNV zegt zeer enthousiast te zijn over de suggestie. "Het gaat me niet om hoe het precies wordt uitgevoerd. Ik ben buitengewoon verheugd dat er politieke aandacht is voor het onderwerp. Het is van urgent belang dat de politiek de vakbonden zo helpt om geloofwaardig te blijven bij het pleidooi voor loonmatiging."

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland zegt meer te verwachten van een moreel appèl dan van een wettelijke regeling. Een regeling zou te lastig zijn. "Wat is een buitensporige beloning? Voor het ene bedrijf is 200.000 euro wel redelijk en voor het andere niet", stelt A. van Delft, secretaris sociale zaken van de grootste werkgeversorganisatie.

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW zegt eveneens dat de wetgever zich niet met beloningen van topmanagers moet bemoeien. "De begrippen buitensporig en bovenmatig zijn arbitrair, die moet je niet in wetgeving vangen", aldus een VNO-NCW-woordvoerder. Volgens hem moeten bestuurders de beloning in hun eigen bedrijf kunnen uitleggen. Voor optieregelingen heeft VNO-NCW eigen criteria waar het bedrijfsleven aan zou moeten voldoen.

Hoogervorst heeft maandag bij de aandeelhoudersvergadering van KPN zijn ongenoegen laten blijken over de beloningen van de top bij het telecombedrijf. KPN-topman Scheepbouwer kreeg over 2002 een bonus van 2,7 miljoen euro. Zijn voorganger Smits vertrok met 2,9 miljoen euro. De demissionaire minister was hiertoe aangespoord door GroenLinks-Tweede-Kamerlid Vendrik. Het Rijk is grootaandeelhouder in KPN.