AMSTERDAM - Na het kabinet en de vakbonden, die daarin zelfs steun krijgen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, komen ook de pensioenfondsen in het geweer tegen de hoge bonussen voor topbestuurders in het bedrijfsleven. "De cumulatie van hoge variabele beloningen en riante vertrekregelingen is niet acceptabel. Een riante exitregeling doet afbreuk aan de stimulans die van een variabele beloningsstructuur moet uitgaan."

Dit schrijft de Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen. Bij de SCGOP zijn alle belangrijke pensioenfondsen aangesloten, waaronder grote als ABP (overheid) en PGGM (zorg). Pensioenfondsen zijn belangrijke aandelenbeleggers.

Aanbevelingen

De SCGOP heeft een serie aanbevelingen opgesteld over de beloning van topbestuurders. Daartoe behoort ook het advies, dat een onderneming als regel geen leningen aan bestuurders moet geven. Dat gebeurt vaak, waarbij het om soms hoge bedragen gaat. De stichting wil dat de pensioenfondsen de aanbevelingen tijdens aandeelhoudersvergaderingen aan de orde stellen.

De discussie over de riante beloningen van topbestuurders is dit jaar opgelaaid. Zo was de CNV Bedrijvenbond uiterst verontwaardigd over de salarisverhoging van de directie van chemieconcern DSM, die volgens de bond structureel 3,5 procent meer salaris kregen en een bonus van 20 procent. De werknemers moeten zich houden aan de afspraken en dat betekent maximaal 2,5 procent meer loon.

Geleverde prestaties

De werkgeversorganisatie VNO-NCW begrijpt de ophef over de hoge salarissen, bonussen en exitregelingen voor topbestuurders. "Er moet wel een relatie zijn met geleverde prestaties", aldus een woordvoerder. De werkgeversorganisatie pleit ervoor om alle ontslagregelingen tegen het licht te houden. "Ook de regelingen voor werknemers die onder de CAO vallen, zijn vaak aan de hoge kant."

Gouden handdruk

Minister Hoogervorst van Financiën beloofde de Tweede Kamer onlangs stampij te gaan maken op de aandeelhoudersvergadering van KPN, waarvan de staat grootaandeelhouder is. Bestuursvoorzitter Scheepsbouwer krijgt daar een bonus van 2,7 miljoen euro. Zijn voorganger Smits verliet het financieel wankele bedrijf met een gouden handdruk van 2,9 miljoen euro. De beloningen van de KPN-top zetten extra kwaad bloed, omdat na massaontslagen het personeel bereid was twee jaar op de nullijn te gaan zitten.