DEN HAAG - De rond 150.000 werknemers in het bank- en verzekeringswezen dreigen hun gratis pensioenopbouw te verliezen. De werkgevers willen niet langer voor de volledige premie opdraaien, zo hebben zij vrijdag aan het begin van de CAO-onderhandelingen laten weten.

Vakbond De Unie vroeg zich hardop af of beide partijen wel tot overeenstemming kunnen komen. De bond eist dat de werkgevers niet opnieuw aan de pensioenen tornen. De Unie verlangt tegelijkertijd ,5 procent meer loon, het maximum dat de sociale partners in het Najaarsoverleg hebben afgesproken.

Onderhandelingstafel

G. van der Lei, bestuurder van De Unie, spreekt van een georkestreerde actie van de werkgevers. Die willen zowel bij de ondernemings-CAO's van ABN Amro, Fortis, ING, Rabobank en SNS als in de sector-CAO's voor het bank- en het verzekeringsbedrijf af van het premievrije pensioen. “Op alle onderhandelingstafels komt dit onderwerp aan de orde.”

Koopkracht

Afspraken over pensioenen moeten maar eens in de tien jaar worden gemaakt, stelt Van der Lei. “Twee jaar geleden zijn we van een eindloon- naar een middelloonregeling gestapt, wat voor de werkgevers zeer gunstig is geweest. Nu aan de premie gaan morrelen, is een slecht idee. De kwaliteit van het pensioen is een samenhangend geheel van de regeling, de premiebetaling en de indexering.” Als een pensioenfonds de uitkeringen indexeert, behouden de gepensioneerden hun koopkracht.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Momenteel is het premievrije pensioen voor de werknemers een van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Straks zouden zij voor eenderde van de premie moeten opdraaien. De werkgever betaalt dan de rest. In de meeste bedrijfstakken betalen de baas en de werknemer ieder ruwweg de helft.

Minder luxe

Het riante pakket aan arbeidsvoorwaarden in deze branche kan best wat minder luxe, is het oordeel van het Verbond van Verzekeraars. Een woordvoerder wees daarbij vrijdag expliciet op de tegemoetkoming in de hypotheeklasten plus het premievrije pensioen. Dergelijke regelingen bezorgen de werknemers nog eens 15 procent boven op hun loon.

“Wij vragen een eigen bijdrage aan de pensioenpremie en een beperkte loonsverhoging. We willen naar normalere verhoudingen. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid”, aldus de zegsman. Hij wees verder op het zware economische weer waarin Nederland is geraakt.