HILVERSUM - Een speciale huurbelasting is geen oplossing voor het zogeheten scheefwonen. Huurverhoging voor mensen die in te goedkope huizen zitten, is een beter middel om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, vindt de vereniging van woningcorporaties Aedes. De Woonbond houdt vast aan het stelsel zoals dat nu bestaat.

Aedes en Woonbond reageren daarmee op berichten dat CDA en PvdA huishoudens die te goedkoop wonen, wil aanpakken. In totaal 700.000 huishoudens in Nederland zouden te weinig huur betalen in verhouding tot het inkomen dat zij hebben. Daardoor zit de huurmarkt op slot. Huurbelasting en huurverhoging zijn de maatregelen waarmee de formatiepartners het scheefwonen te lijf willen gaan.

De Woonbond vindt dat geen van beide maatregelen een oplossing biedt. De corporaties hebben al geld zat en het aantal huurders met echt hoge inkomens is beperkt, aldus de belangenbehartiger van de huurders.

Aedes is tegen invoering van een huurbelasting omdat dat de keuzevrijheid beperkt en mogelijk tot wijken met een eenzijdige samenstelling leidt. De huurprijs moet aan de kwaliteit van een woning en niet aan de hoogte van het inkomen zijn gekoppeld, vindt de corporatiekoepel.

De Woonbond vindt dat alles bij het oude moet blijven, omdat daarover met het Rijk en de corporaties afspraken zijn gemaakt. Het was de bedoeling dat huurders daarmee ook op langere termijn zekerheid zouden krijgen over hun woonlasten. Die zekerheid verdwijnt met de nieuwe plannen.