DEN HAAG - De premie verhogen om de problemen bij pensioenfondsen te verlichten is nauwelijks meer een optie. In veel pensioenregelingen zal over een of twee jaar de premie tot een maximaal niveau zijn gestegen en meer dan 20 procent van de loonsom bedragen.

"Verdere tegenvallende rendementen moeten die fondsen langs een andere weg opvangen," aldus L. de Waal, voorzitter van de vakcentrale FNV.

De vakbondsman opperde dinsdag een beheerste loon- en loonkostenontwikkeling voor 2004 en 2005. "Wat beheerst is, zal moeten worden uitgemaakt per sector of bedrijf, tenzij al eerder hierover op centraal niveau iets zou kunnen worden overeengekomen."

Solidariteit

Pensioenregelingen structureel verslechteren is voor de FNV niet aan de orde. De vakcentrale wil ook vasthouden aan de solidariteit tussen werknemers en gepensioneerden, zo betoogde De Waal op een symposium over pensioenen in Den Haag.

Pensioenrechten

Voorts wil De Waal kijken naar de indexatie van de opgebouwde pensioenrechten. Aanspraken op pensioen zouden niet langer voor de volle 100 procent moeten worden aangepast aan de prijsstijgingen of loonstijgingen. De FNV-voorzitter sprak in dit verband van tijdelijke kwaliteitsaanpassingen om de conjuncturele rendementsdip te bestrijden.

De beperkingen in de indexatie zouden alsnog hersteld kunnen worden als de rendementen van het betreffende fonds hoger zijn dan gemiddeld, aldus de FNV-voorman.