AMSTERDAM - De particuliere zorgpremies zijn per 1 januari 2003 met 11,3% gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse premie-enquête van Vektis (het landelijke informatiepunt van zorgverzekeraars). Dit meldt Het Verzekeringsblad.

Aan de enquête deed 70% van de particuliere zorgverzekeraars aan mee. Een verzekerde met standaarddekking was het uitgangspunt van de enquête.

De stijging van de premies van dit jaar was volgens Vektis niet hoger dan het jaar ervoor. In 2002 kwam de stijging op 12,7%, de hoogste in jaren.

Naast de prijsstijging laat de enquête ook zien dat een deel van de verzekerden een hoger eigen risico kiest. Dit heeft in geringe mate een licht drukkend effect op de premiestijging.