AMSTERDAM - Kredietverstrekkers zijn tegenover klanten vaak bewust onduidelijk over de exacte inhoud van leningen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat consumenten geregeld slachtoffer worden van koppelverkoop. Klanten worden in zulke gevallen opgezadeld met aanvullende verzekeringen die ze eigenlijk niet willen, wat tot extra kosten leidt.

Zelfs als klanten instemmen met de constructie, dan nog mogen ze niet zelf bepalen met welke aanbieder ze de aanvullende overeenkomst sluiten. De AFM stelde vrijdag dat een dergelijke handelwijze in strijd is met de Wet op het consumentenkrediet (Wck).

Volgens de AFM gaat het bij koppelverkoop om overlijdens- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering die de klant, vaak ongemerkt, tegelijk met de lening afsluit. De premies, soms oplopend tot duizenden euro's, komen bovenop het leenbedrag dat de klant heeft aangevraagd. Het resultaat is dat de totale leensom hoger uitvalt en de consument meer rente moet betalen.