HEERLEN - Het overheidspensioenfonds ABP bespreekt momenteel een aantal voorstellen voor de versobering van de oudedagsvoorziening. Vervanging van de huidige eindloonregeling door een middenloonpensioen is een van de opties. Het zijn de overheid en werknemers die uiteindelijk bepalen wat de inhoud van de pensioenen wordt.

Dat heeft een ABP-woordvoerder dinsdag bevestigd. Hij onderstreept dat niet alleen het bestuur het advies van de directieraad bespreekt, maar ook de pensioenkamer. Wanneer deze gremia het overleg afronden, kon de zegsman niet aangeven. "Dat zal niet in een half uurtje besproken zijn. De materie is complex". ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland.

Het pensioen bij ABP bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon. Dat zou straks wellicht 70 procent van het gemiddelde salaris kunnen worden. De voorstellen zijn ingegeven door de gestage daling van aandelenkoersen op de effectenbeurzen, die ook het vermogen van het ABP heeft aangetast.

Het beheerd vermogen bedroeg eind vorig jaar 135 miljard euro, tegen 147 miljard eind 2001. Tegelijkertijd daalde de dekkingsgraad van 122 procent naar 103 procent. De dekkingsgraad geeft de mate aan waarin het fonds nu in staat is aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen.