Veelbelovend opgebouwde thriller rond Bruce Willis ontaardt uiteindelijk in clichés en overkill.

Bekijk trailer: Modem/ Breedband

Een nieuwe Die Hard, Die Hard 4.0 is in voorbereiding, maar in de tussentijd mag Hostage worden opgevat als Die Hard 3.5. Wederom gaat Bruce Willis als eenling én rechercheur buiten alle boekjes om teneinde een gijzeling tot een goed einde te brengen. Of twee eigenlijk, want zijn eigen gezin wordt door de bad guys als onderpand gebruikt. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen.

Jack Wouterse

Hostage bouwt op een aardige manier op hoe het zover heeft kunnen komen. We leren Willis' personage Jeff Talley kennen wanneer hij -in een uitdossing die doet denken aan Jack Wouterse in Vet Hard!- als eervaren onderhandelaar routineus een gijzeling af denkt te werken. Maar routineklusjes lopen in films nogal eens mis, zo ook hier. Er vallen doden, Talley heeft er een trauma bij en een jaar later is hij werkzaam op een suf politiebureau ver van Los Angeles.

Maar hoe gaat dat met suffe politiebureaus in films: daar gebeurt natuurlijk net iets onverwachts. Zo ook in Hostage, wanneer een trio opgeschoten tieners een villa trachten te beroven. Het loopt uit op een gijzeling, Talley is al snel van de partij maar haakt af zodra de officiële onderhandelaar zich meldt. Talleys' onderhandelingsdagen zijn voorbij, hij gaat naar huis, naar vrouw en dochter.

Panic Room

Het is een mooi tegenstrijdig moment in Hostage, aangezien Willis precies doet wat je níet verwacht: hij rijdt weg van de actie. Maar ja, het bioscooppubliek zit er niet op te wachten dat mindere goden de kooltjes uit het vuur halen. Dus werd een vergezochte wending bedacht die Talley alsnog dwingt eigenhandig actie te ondernemen: zijn gezin wordt gegijzeld door onverlaten die iets uit de villa nodig hebben. In die belegerde villa weet een slim jochie ondertussen te ontsnappen aan de belagers, en zowaar Talley te bereiken.

Het kat en muisspel in de villa doet denken aan Panic Room, maar de potentieel interessante mix van die film, The Negotiator en Die Hard ontaardt in een bombastische wraakfilm waarin de fraaie opbouw wordt ingeruild voor routineus schiet- en plofwerk. Typerend voor deze ontwikkeling is de rol van de broeierigste der tieners, Mars (Ben Foster, beter bekend als Russell uit Six Feet Under). Aan het begin zwijgt hij vooral, waar een flinke dreiging vanuit gaat, maar hij ontpopt zich uiteindelijk als een psychopathische schurk die in slow motion met een molotow-cocktail door een brandende gang rent. Weg subtiliteit.