RODAP, de organisatie van producenten, omroepen en kabelmaatschappijen, heeft de onderhandelingen met de film- en televisiemakers over het afdragen van vergoedingen voor het gebruik van hun werk afgekapt. 

Dat hebben de diverse belangenorganisaties van film- en televisiemakers in Nederland laten weten.

Hiermee zijn de onderhandelingen, die door een onafhankelijke voorzitter werden gevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, mislukt. De schrijvers, regisseurs en acteurs - verenigd in de organisaties Lira, Vervam en Norma - doen nu een dringend beroep op de overheid om te zorgen dat zij in de toekomst toch een eerlijke vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werken.

Dit onderwerp en het nieuwe Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht, wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Het wetsvoorstel is bedoeld ter versterking van de contractuele positie van makers en uitvoerende kunstenaars.

Het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht stelt een nieuwe filmrechtregeling voor, die voorziet in een proportionele vergoeding voor scenaristen, regisseurs en acteurs, zodat zij kunnen meedelen in de inkomsten die met hun werken worden gemaakt.

Omdat deze vergoeding in dit voorstel alleen betrekking heeft op traditionele vormen van televisiekijken (bijvoorbeeld via de kabel) en niet op de moderne manier van kijken (bijvoorbeeld Video-On-Demand) heeft het Ministerie van Justitie deze zomer de makers-organisaties uitgenodigd om met RODAP om de tafel te gaan zitten. Het doel was om te komen tot een integrale vergoedingsregeling.

Bakkeleien

Deze gesprekken verliepen moeizaam. Op basis van de onderhandelingen heeft de onafhankelijke voorzitter aan het einde van het traject een eindvoorstel neergelegd. De makers-organisaties hebben dit voorstel geaccepteerd. Tot grote verbazing en teleurstelling van de filmmakers, heeft RODAP het eindvoorstel echter van de hand gewezen.

In plaats daarvan kondigde RODAP maandag publiekelijk, en zonder overleg met de makers, een nieuw fonds aan waaruit de betalingen moeten worden gedaan. Dit fonds zou moeten worden beheerd door RODAP zelf, onder door RODAP nader te formuleren voorwaarden.

De makers, de producenten en de kabelaars bakkeleien al jaren over een goede regeling voor een eerlijke vergoeding voor het gebruik van film- en televisieproducties. Lira, de organisatie van schrijvers, won in augustus 2014 een rechtszaak van de kabelaars en de RODAP. Ondanks deze veroordeling hebben de kabelaars nog steeds geen vergoedingen betaald, ook niet voor inkomsten die de afgelopen jaren zijn misgelopen. Ook de regisseurs en de acteurs zijn inmiddels naar de rechtbank gestapt.