De 20 miljoen euro extra die het kabinet uittrekt voor de stimulering van de filmsector zal via het Filmfonds worden verdeeld over filmprojecten.

Dat liet minister Jet Bussemaker van Cultuur woensdag weten in een Kamerdebat.

Het streven is de regeling nog voor het volgende filmfestival van Cannes in te voeren zodat buitenlandse filmmakers wellicht naar Nederland kunnen worden gelokt.

Het kabinet besloot onlangs tot instelling van een zogenoemd cash rebate voor binnen-en buitenlandse filmmakers die hun productie in Nederland willen opnemen. Door deze regeling wordt een gedeelte van het geld dat ze hier uitgeven, na afloop teruggegeven.

Ongelijke positie

De regeling moet een einde maken aan de ongelijke positie van Nederland omdat omringende landen veelal fiscale regelingen bieden die aantrekkelijker zijn voor de filmbranche. Producenten kiezen er dan ook steeds vaker voor hun films daar op te nemen.

D66 en de PvdA hadden eerder aangedrongen op een regeling waardoor Nederland weer aantrekkelijker zou worden voor filmmakers. De 20 miljoen die daarvoor beschikbaar is, komt uit de lastenverlichting voor bedrijven die is afgesproken tijdens het begrotingsoverleg tusen het kabinet en de oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie.

Steun

Hoewel de regeling op brede steun in de Kamer kan rekenen, plaatste de VVD kanttekeningen bij de instelling die de subsidies moet gaan uitdelen. Kamerlid Arno Rutte heeft zijn bedenkingen bij de objectiviteit van het Filmfonds omdat deze vooral over de artistieke kant van de films gaat en de cash rebate een puur financiële aangelegenheid is.

Volgens Bussemaker is het fonds, gezien de ongekende expertise, echter de beste mogelijkheid. Wel pleitte ze voor een strikte scheiding in subsidiestromen. ''Er moet een soort Chinese Muur komen tussen de middelen die het fonds voor artistieke producties krijgt en de 20 miljoen voor het op orde krijgen van het investeringsklimaat."

Haast

D66 en PvdA drongen aan op haast bij het invoeren van de regeling zodat er in mei op het filmfestival van Cannes ruchtbaarheid aan kan worden gegeven. De minister sloot zich daarbij aan. Ze hoopt dat de regeling in januari aan de Europese Commissie kan worden voorgelegd; die moet toesten of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.