HILVERSUM - Erg druk is het niet bij de eerste voorstellingvan The Passion of the Christ donderdagmiddag in Hilversum. Slechtsenkele tientallen mensen bezoeken de omstreden film. De reactieszijn fel, bioscoopbezoekers zijn geschokt. "Het is zoafschuwelijk, ik kan er geen nut in ontdekken", zegt een bezoekerna het zien van het geweld en het bloed.

The Passion of the Christ van Mel Gibson laat de laatste urenvan Jezus Christus zien, voordat hij sterft aan het kruis. De filmbracht in de Verenigde Staten in de eerste vijf dagen dat hij tezien was, 125 miljoen dollar op. In Hilversum is het nog rustig,ondanks de hype en de discussies over het vermeende antisemitischekarakter van de film. "Nederlanders reageren niet zo overgevoeligop religieuze onderwerpen", meent de kassier van bioscoop City.

Gruwelijk

Mevrouw H. Haass is wel gekomen. Zij wil haar eigen meningkunnen vormen. "Ik ben rooms-katholiek en vind het vanuitreligieus oogpunt belangrijk de film zelf te zien. Ik weet dat hetgruwelijk moet zijn, ik doe af en toe mijn ogen wel dicht."

Regisseur Mel Gibson spaart zijn publiek niet. De Romeinsegouverneur Pontius Pilatus, die Jezus veroordeelt, geeft hetstartsein voor het geweld. Alle stokslagen en afranselingen methaken zijn zichtbaar: eerst de rug en dan de voorkant. Het vel vande gemartelde Jezus hangt aan alle kanten los, de straat is volbloed. De roodbespetterde beulen zijn moe. In de bioscoop is hetdoodstil.

Onverbloemd

De weg naar Golgotha, waar Jezus wordt gekruisigd, is eindelooslang. Keer op keer kiest regisseur Gibson ervoor de gruwelijkhedenonverbloemd in beeld te brengen: de afranselingen, het schoppen enhet slaan van de doornenkrans in het hoofd van Jezus. De muziek isdreigend, de overgangen zijn hard en het kapotgesneden lijf en deopengereten borstkas van het slachtoffer vullen het beeld. En hetergste moet nog komen: de kruisiging zelf.

Sommige bezoekers draaien hun hoofd weg, als de nagels door dehanden van Jezus worden geslagen, iemand anders haalt een zakdoekuit de tas. Niemand maakt geluid als de genadestoot wordtuitgedeeld en een regen van bloed door het beeld gutst. Heteindshot van een ongeschonden Jezus in zijn graf, op het gat inzijn hand na, lijkt een schrale troost.

Tranen

Zo rood als het bloed in de film, zo wit zijn de gezichten naafloop. H. Haass kan niet praten over wat ze gezien heeft, detranen stromen over haar wangen. "Nee, ik kan niet zeggen dat ikblij ben dat ik de film heb gezien. Ik wist natuurlijk wat me tewachten stond, ik ken het verhaal. Maar het is afschuwelijk en niette geloven. Ik kan het nut van deze film niet inzien. Ik moet erecht van bijkomen."

Noortje de Boer is wel blij dat ze de film gezien heeft. "Almoest ik wel af en toe wegkijken en kon ik mijn tranen nietinhouden. Ik vond het heel heavy, ben er echt stil van. Op dezemanier gaat het verhaal wel voor je leven. Ik ben niet gelovigopgevoed maar het wekt bij mij wel de interesse om de bijbel tegaan lezen." Haar vriend zucht diep. "Zo heftig. Ik heb nog nooitzoiets bij een film gevoeld."

Verplicht

Suhendro Sosrosuwarno kon de film wel met droge ogen uitzitten."Het lijden moest zo zijn, dat was de opdracht die God hem gaf.Sommige scènes waren wel imponerend, maar verder rammelt hetscenario en waren de personages onduidelijk." Sosrosuwarno voeldezich verplicht de film te gaan zien. "Iedereen praat erover, maarje kunt geen oordeel hebben als je de film niet kent." Hij snaptde commotie goed, na het zien van de Passion. "Ik zou me als joodook schamen bij het zien van zo'n onbarmhartige Kajafas."