Wie Grishams Runaway Jury heeft gelezen -en dat zijn hele volksstammen, gezien Grishams bestsellerstatus- zal opkijken van de rechtszaak die in dit rechtbankdrama centraal staat. Want waar het boek de tabaksindustrie aanpakt, staat in de film ineens de machtige wapenlobby in de beklaagdenbank. De voornaamste reden voor deze wijziging is dat The Insider de onfrisse praktijken van de nicotine-lobby al overtuigend verfilmde. @@@

Bekijk trailer: Modem/ Breedband

Manipulatie

Voor de film Runaway Jury maakt deze verandering van onderwerp overigens nauwelijks verschil. Beide lobby's kennen grote belangen en zullen met alle mogelijke middelen een ongunstig vonnis willen voorkomen. De wapenlobby schakelt jury-expert Rankin Fitch (Gene Hackman) in, die zonder te knipogen de samenstelling van de jury onwettig manipuleert. Zijn tegenpartij, vertegenwoordigd door de idealistische advocaat Wendell Rohr (Dustin Hoffman) heeft eigenlijk geen schijn van kans de rechtszaak op eerlijke wijze te winnen.

Jury-systeem

De high-tech aanpak van Hackman mag dan wat gekunsteld overkomen, de film zet wel belangrijke vraagtekens bij twee verworvenheden waar de Amerikanen trots op zijn: het jury-systeem en het recht op wapenbezit. Maar is rechtsspraak niet te belangrijk om aan amateurs over te laten? Runaway Jury toont onderbetaalde juryleden die op een houtje bijten, terwijl de rechters en advocaten uitgebreid lunchen. En het motto van de film geeft het antwoord al: 'rechtszaken zijn te belangrijk om door een jury te laten beslissen.' Al wordt aan het slot het systeem uiteraard in stand gehouden doordat de held de rotte appel ontmaskert.

Acteerkanonnen

Want Runaway Jury is ook gewoon een thriller met flink veel vaart en de gebruikelijke onverwachte wendingen. John Cusack speelt een jurylid dat onder zijn burgerlijke plicht lijkt uit te willen komen, maar ondertussen een gehaaid spelletje speelt samen met Rachel Weisz. Dat is spannend zolang we weinig weten, en wordt helaas wat minder waarschijnlijk naarmate we meer te weten komen. Voorts is het jammer dat acteerkanonnen Hackman en Hoffman in hun eerste film samen helaas maar één scène delen. Desalniettemin is Runaway Jury een van de betere Grisham-verfilmingen van de laatste jaren.

Het Parool: "dynamische gladfilmerij"
De Volkskrant: "stijlvolle Grisham-verfilming"
In 30 zalen