LOS ANGELES - Amerikaanse films met rokende acteurs zoudenhet stempel 'alleen geschikt voor volwassenen' moeten krijgen. Datstaat in een onderzoeksrapport van de Universiteit van Californië,dat woensdag openbaar werd.

De universiteit voerde het onderzoek uit in opdracht van ondermeer het Amerikaanse Nationale Kanker Instituut. Volgens deonderzoekers moet roken in films hetzelfde worden behandeld alsvloeken en ander aanstootgevend taalgebruik.

Rokende acteurs

De onderzoekers bekeken 775 Amerikaanse films van de laatstevijf jaar. Van de films die geschikt waren voor dertien jaar enouder vertoonde 80 procent rokende acteurs. In ruim de helft vanfilms voor alle leeftijden waren rokers te zien. In films uit 2002werd gemiddeld 10,9 keer per uur gerookt.

"Niemand beweert dat er nooit in films gerookt mag worden",zei onderzoeksleider prof. Stanton Glatz. "We vragen Hollywoodalleen roken serieus te nemen."

Miljoenen

Volgens de hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van deuniversiteit scheelt de bevordering van sigaretten en tabak infilms de tabaksindustrie miljoenen. Dat geldt volgens hemvoornamelijk voor landen als Groot-Brittannië en ook Nederland,waar tabaksreclame verboden is.

Films als What a Girl Wants en 102 Dalmatiërs zouden volgens hetonderzoek geclassificeerd moeten worden met een R. Dat betekent datminderjarigen alleen samen met een volwassene mogen kijken.

Bevorderen

De Motion Pictures Association of America (MPAA) isverantwoordelijk voor keuring van films. Een woordvoerder van deMPAA ontkent dat de filmwereld bewust probeert het roken tebevorderen.

Volgens een woordvoerder van het Nederlands Instituut voor deClassificatie van Audiovisuele Media (NICAM) heeft het onderzoekgeen effect op het beoordelen van films voor de kijker inNederland. "Als NICAM zijn we niet bezig met het waarschuwen voorgezondheidsrisico's."