AMSTERDAM - De subsidies van het Filmfonds worden steeds effectiever besteed.

Dat beweert het onafhankelijk onderzoeksbureau Stichting Filmonderzoek op basis van deskresearch.

De effectiviteit van de subsidies zou in de afgelopen vier jaar met 40 procent zijn gestegen.

Groeiende aandacht

Het Filmfonds noemt als belangrijkste reden voor deze stijging de groeiende aandacht voor de zogenaamde publieksfilm. Hierdoor zou het muziekaandeel van de Nederlandse film naar ruim 20 procent zijn gestegen in 2011. De stichting noemt films als Sonny Boy en De Heineken Ontvoering als voorbeelden.

Nederlandse films die in dat jaar subsidie ontvingen konden 4,3 miljoen bioscoopbezoeken garanderen.

De gestegen opbrengsten zouden als direct gevolg met zich meebrengen dat Nederlandse films maar voor de helft van de subsidies afhankelijk zijn.

De stichting baseert zijn onderzoek op een studie van ruim 60 publicaties en conversaties met brancheprofessionals.