APELDOORN - Waterschap Vallei en Eem is op zoek naar de eigenaar van vakantiefilms, die zijn opgebaggerd uit beken in Renkum in Gelderland.

De zogenoemde 8mm-films zaten in een antiek geldkistje uit de 17e eeuw, zo maakte het schap donderdag bekend.

Het waterschap werkt aan het herstel van de Renkumse beken. Omdat in dit gebied aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zwaar is gevochten, zijn eerst de bodems van de beken afgezocht op achtergebleven oorlogstuig. Bij die baggerwerkzaamheden kwam het geldkistje met daarin de films boven water.

Het Gelders Archief werkt nog aan restauratie van de films, maar het is volgens het schap al duidelijk dat het om particuliere vakantieopnames gaat. De beelden zouden dateren uit de jaren '60 van de vorige eeuw.