Russell Crowe aan het roer van een ferme tweemaster. Fraai in beeld gebracht, authentiek aandoend- maar daardoor ook een beetje saai. @@@

Bekijk trailer:
Breedband / Modem

Suspense

Master and Commander begint briljant. Na een korte Star Wars-achtige uiteenzetting over de tijd (1805) en de omstandigheden (Napoleon heerste in Europa; de oceanen waren een slagveld, waarbij de Britten tegen de Fransen vochten) zien we de HMS Surprise bij dageraad. Het Britse schip onder leiding van kapitein 'Lucky' Jack Aubrey (Russell Crowe), is een Frans schip op het spoor voor de kust van Brazilië. Minutenlang valt er voornamelijk gekraak te horen en nog minder te zien, vanwege de mist. De verraderlijke rust creëert een ware suspense-sfeer, die plotsklaps wordt doorbroken met een verrassingsaanval van het Franse schip.

Galapagos

Die aanval komt de Surprise op zware verliezen te staan: 9 doden, 27 gewonden en aanzienlijke materiële schade. Terugkeren naar Engeland lijkt het verstandigst, maar kapitein Jack volhardt gretiger dan ooit in zijn missie: het Franse schip moet onderschept worden. De doden krijgen een zeemansgraf, de gewonden worden verzorgd en zo nodig ter plekke geopereerd, door dokter Stephen Maturin (Paul Bettany). Die heeft een andere reden om door te willen varen: als wetenschappelijk onderzoeker is hij erg benieuwd naar de flora en fauna van de Galapagos-eilanden.

Eieren rapen

Het doel van de kapitein en dat van de dokter zal nog een conflict opleveren tussen de beide bevriende hoofdpersonen. Uiteraard is dit conflict symbolisch voor de botsing tussen nieuwe (wetenschappelijke) en oude (oorlogszuchtige) waarden, maar in de film komt het in feite neer op een ruzie over eieren rapen. Dat de dokter op een gegeven moment zichzelf opereert werkte ook al op mijn lachspieren. Helaas, want het is natuurlijk bloedserieus en dramatisch bedoeld. Zoals ook de hele gang van zaken aan boord authentiek aandoet doordat hij sober in beeld is gebracht. Een hard leven, dat geloof ik graag, maar na anderhalf snakte ik stiekem naar die andere kapitein Jack: Jack Sparrow (Johnny Depp), uit Pirates of the Carribbean.

Gecompliceerd

Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want Peter Weir heeft van Master and Commander juist niet het gemakzuchtige aktie-spektakel (Pearl Harbor in 1805!) gemaakt dat voor de hand lag, en dat valt te prijzen. Hij ruimt tijd in voor filosofische overpeinzingen en muzikale sessie aan boord, en geeft de wederom sterke Crowe de gelegenheid een gecompliceerd mens neer te zetten in plaats van een plichtsgetrouwe karikatuur. En al moeten we dan lang wachten op de tweede zeeslag, het ziet er ook dan weer spectaculair uit. Enige kennis van zeetermen is gewenst, dus wie in zijn vrije tijd graag een potje zeilt mag dit zee-avontuur zeker niet missen.

Het Parool: "gekeuvel zonder diepgang"
De Volkskrant: "intelligente blockbuster"
In 95 zalen

# Niet gezien
@ Laat maar
@@ Op eigen risico
@@@ Niet slecht
@@@@ Aanrader
@@@@@ Wereldfilm