AMSTERDAM - Regisseur Michael Moore vond zijn speech tegen George Bush bij deOscar-uitreiking blijkbaar nog niet genoeg. Hij gaat voor zijn nieuwe film, dieFahrenheit 911 gaat heten, namelijk de relatie onderzoeken tussen de vader vanGeorge Bush, voormalig president George Bush Sr., en de familie van Osama BinLaden.

Er gaan geruchten dat de twee families nauwe handelscontacten hadden endat Bush Sr. er op die manier eigenlijk mede voor heeft gezorgd dat Bin Ladenuiteindelijk zo rijk is geworden.

Een zeer gevoelig onderwerp, dat Moorewaarschijnlijk op zijn bekende subtiele wijze uit zal gaan voeren: met dehakbijl in de aanslag! Dat Hollywood anti-Moore zou zijn, blijkt onzin:filmstudio's staan al in de rij om dit project te mogen financieren.