Het Airforce Festival dat zaterdag op stapel staat op de voormalige luchtmachtbasis Twente bij Enschede mag doorgaan.

Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door stichting Landschap Overijssel. Die was bang dat de bassen van het hardcorefestival het leefgebied van enkele zeldzame vleermuizensoorten zou verstoren.

De stichting meende dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar verstoring van natuurwaarden en vond dat de verleende vergunning moet worden ingetrokken. De gemeente Enschede liet eerder al weten dat er wel voldoende onderzoek is geweest. Daaruit bleek dat er geen nadelige gevolgen voor de vleermuizen zijn te verwachten.

De rechtbank is niet overtuigd van de noodzaak de vergunning te schorsen. Het gaat om een "tijdelijk beperkt effect", aldus de rechter.

Voor het dancefestival zijn tienduizend kaarten verkocht.