Dit weekend staan bij het populaire Down The Rabbit Hole ongetwijfeld een aantal teleurgestelde festivalbezoekers met ongeldige tickets aan de poort. Vervalsingen en duplicaten door schaarste vormen voor fans en organisatoren namelijk een groot probleem. Maar wat is hieraan te doen en hoe zorg je dat je zelf niet in deze fraude trapt?

Ieder populair concert of hip festival is het weer raak. Een tekort aan tickets zorgt voor een levendige zwarthandel, waarbij torenhoge prijzen worden gevraagd voor - soms zelfs vervalste - kaarten. Marjanne Manders van MOJO Concerts erkent het pijnpunt.

"Helaas moeten we soms bij concerten of festivals mensen teleurstellen aan de deur omdat ze geen geldig ticket hebben", vertelt ze. "Er zijn drie grote problemen: vervalste of doorverkochte kaarten en het feit dat mensen niet weten via welke weg ze hun tickets moeten kopen. We maken daarnaast ook vaak mee dat een kaart niet geldig is, omdat deze al gescand is en er dus al iemand naar binnen is gegaan."

“We hebben experimenten uitgevoerd met tickets op naam, maar dat werkte ook niet, omdat je vaak maanden voordien een kaart koopt en er dus een kans is dat je zelf niet kunt.”
Marjanne Manders, MOJO Concerts

MOJO heeft er volgens haar in het verleden al veel aan gedaan om deze illegale praktijken te voorkomen, maar geen enkel systeem bleek waterdicht.

"We hebben experimenten uitgevoerd met tickets op naam, maar dat werkte ook niet, omdat je vaak maanden voordien een kaart koopt en er dus een kans is dat je zelf niet kunt en vervolgens het ticket niet legaal kunt doorverkopen. Daarnaast hebben we ook kaarten, waarvan we zeker wisten dat ze niet via de officiële kanalen waren gekocht, ongeldig gemaakt. Maar dat stuitte ook op verzet, want meestal kopen mensen te goeder trouw."

Experimenteren met veranderende QR-codes

Manders denkt dan ook dat er een technische oplossing moet komen die bezoekers een geldig ticket garandeert in combinatie met goede voorlichting.

"In de Verenigde Staten wordt al geëxperimenteerd met een veranderende QR-code die alleen met toestemming van de organisator kan worden overgedragen. Verder is het heel belangrijk dat mensen weten waar ze hun tickets moeten halen. Daarvoor hebben we met een aantal partijen destijds ook de campagne 'weet waar je koopt' gelanceerd."

“In de Verenigde Staten wordt al geëxperimenteerd met een veranderende QR-code die alleen met toestemming van de organisator kan worden overgedragen.”
Marjanne Manders, MOJO Concerts

SP-Tweede kamerlid Peter Kwint maakt zich hard voor landelijke wetgeving omtrent tickethandel. Hij is op dit moment vooral oriënterend op zoek naar de juiste oplossing voor het probleem.

"Deze zomer ga ik bij een aantal organisaties in verschillende landen langs om te kijken hoe het daar gebeurt", legt hij uit. "In Ierland loopt nu bijvoorbeeld een rechtszaak tegen wetgeving die volgens de handelaren de vrijemarkthandel beperkt. Er zijn simpelweg veel belangen waar je rekening mee moet houden."

Kwint pleit voor een overkoepelende wet, waaronder de officiële ticketverkopers hun eigen platform kunnen runnen.

Mijd secundaire ticketverkoopsites

Manders denkt dat het mijden van secundaire ticketverkoopsites momenteel de beste oplossing is om teleurstellingen te voorkomen.

"Daarbij speelt de rol van Google natuurlijk een grote rol", zegt de MOJO-woordvoerder. "De secundaire ticketverkopers staan vaak nog hoger dan de officiële kanalen en dat zou niet moeten mogen."