Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat een rechtszaak beginnen tegen de stad Ferguson omdat het weigert akkoord te gaan met het plan de politie en justitie grondig te hervormen

Volgens persbureau AP hebben bestuurders van Ferguson gezegd niet akkoord te gaan met de hervormingsplannen voordat deze op enkele punten zijn aangepast. Over de plannen was maandenlang gediscussieerd tussen beide partijen.

De procureur-generaal Loretta Lynch laat hierop weten naar de rechter te stappen. "Inwoners van Ferguson hebben geleden doordat hun grondrechten van hen zijn ontnomen, rechten die al tientallen jaren bestaan voor alle Amerikanen", aldus Lynch. "Deze mensen hebben lang moeten wachten op gerechtigheid. Ze horen niet nog langer te moeten wachten."

In de ogen van justitie is een weigering van de hervormingen een signaal dat de stad politie en justitie niet volgens de grondwet wil laten functioneren. Uit onderzoek van maart 2015 bleek dat er binnen de politie van Ferguson sprake was van een patroon van discriminatie gericht tegen donkere Amerikanen. Zij worden vaker aangehouden, er wordt vaker geweld tegen hen gebruikt en ze belanden vaker in de cel.

Onrust

Politie en justitie van Ferguson kwamen onder vuur te liggen nadat de ongewapende donkere tiener Michael Brown in 2014 werd doodgeschoten door een blanke politieagent.

De kwestie leidde tot grote onrust en rellen in Ferguson en de rest van de VS. De kritiek over het "racistische optreden van de politie" werd nog groter toen de betrokken agent, Darren Wilson, werd vrijgesproken voor het ombrengen van de achttienjarige Michael Brown.