In 2020 hadden ruim 300.000 65-plussers betaald werk. Tien jaar geleden waren dat er nog zo'n 140.000, zo blijkt woensdag uit cijfers uit de enquête beroepsbevolking van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo'n 10 procent van de groep werkende ouderen is 75 jaar of ouder.

Als oorzaak van de toename van het aantal 65-plussers met betaald werk, wijst het CBS allereerst naar de vergrijzing, waardoor deze groei sowieso groter is dan een aantal jaar geleden.

Het aandeel van het aantal 65-plussers in de werkzame beroepsbevolking, ook wel de netto-arbeidsparticipatie genoemd, is echter ook gegroeid. Er zijn dus daadwerkelijk meer ouderen nog aan het werk, wat onder meer veroorzaakt wordt door de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat betekent tevens dat een toenemend aantal 65-plussers een vaste baan heeft. In de groep van 67 jaar en ouder verrichten de meenste mensen werk als zelfstandige.

Gekeken naar de beroepsgroepen blijkt dat een kwart van de 65-plussers beeldend kunstenaar is. Een andere grote groep (15 procent) is chauffeur. Onder de werkende ouderen zijn daarnaast veel meubelmakers, kleermakers en stoffeerders. Ook veetelers, auteurs en vertalers zijn goed vertegenwoordigd.

Steeds vaker hebben 65-plussers betaald werk

Bron: CBS© Localfocus