De meerderheid van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis bezig geweest met fit blijven, concludeert de Hersenstichting na onderzoek. Bijna twee derde van de mensen (65 procent) is ondanks de beperkingen tijdens de lockdown toch fysiek actief gebleven door bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen.

Van de mensen die actief bleven, geeft 86 procent aan te zijn gaan wandelen en 55 procent is gaan fietsen. Onder jongere mensen zijn vooral hardlopen en skeeleren populair. Ruim 40 procent van de mensen die actief bleven, is zelfs méér gaan bewegen dan voor de crisis. Ruim drie kwart (77 procent) geeft aan dit ook na de pandemie vol te willen houden.

Voor het onderzoek werden 1.072 mensen van achttien jaar of ouder bevraagd. De vragen werden ruim een maand geleden gesteld.