Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt samen met de GGD's op welke manieren mensen die niet ingaan op een vaccinatie-uitnodiging alsnog verleid kunnen worden tot een coronaprik. Volgens een woordvoerder wordt daarbij gedacht aan bijvoorbeeld mobiele priklocaties op festivals en in de horeca.

Op dit moment werken GGD's al met mobiele priklocaties, zoals bussen. Die gaan naar plekken waar minder mensen komen opdagen voor een prik, zoals "wijken met een lage sociaal-economische status". Zo werden in Rotterdam al prikacties op de markt gehouden. "Het verschilt echt per regio", aldus de woordvoerder van het ministerie. "Niet overal zijn dit soort acties nodig."

De vaccinatiebereidheid is onder jongeren relatief het laagst. Vandaar dat ook de optie voor prikacties op festivals en in de horeca op tafel liggen. "Er wordt nu al van alles bekeken, besproken en onderzocht", aldus het ministerie. "En deze zomer, als de massale vaccinatiecampagne achter de rug is, wordt gekeken welke opties richting welke doelgroepen nodig zijn." Zo komt er mogelijk ook een landelijke campagnedag om het belang van vaccinatie nog eens extra onder de aandacht te brengen.