Het Outbreak Management Team (OMT) sluit een nieuwe golf van coronabesmettingen komende winter niet uit, zo wordt duidelijk uit het laatste advies dat de deskundigen naar het demissionaire kabinet hebben gestuurd. In een "optimistische situatie" waarin 75 procent van de bevolking is gevaccineerd, zou het zogeheten reproductiegetal van het virus "net onder de 1" kunnen blijven, schat het OMT in.

Het reproductiegetal kan ondanks vaccinaties weer boven de 1 komen, met een nieuwe uitbraak tot gevolg, als de mate waarin vaccins beschermen in de loop der tijd vermindert, nieuwe besmettelijkere varianten opduiken óf als in bepaalde specifieke groepen minder mensen zijn gevaccineerd. Dat noemt het OMT "heterogeniteit in de vaccinatiegraad".

Het OMT suggereert dat "naast het huidige vaccinatieprogramma (aanvullende) basismaatregelen nodig zullen blijven" en voegt eraan toe dat de prognoses voor de langere termijn onzeker zijn.