Mark Rutte is bereid de oppositie in te gaan als de VVD niet deelneemt aan een nieuwe coalitie. Het liefst neemt Rutte wel deel aan de formatie. "Dat hopen we van harte."

Is dat toch niet het geval, dan is Rutte "graag bereid" de oppositie te leiden. "Als mij dat in gezondheid gegeven is en mijn partij dat leuk vindt", vertelde hij dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de mogelijke aanstelling van Herman Tjeenk Willink als informateur.

Rutte zegt de aanstelling van Herman Tjeenk Willink als informateur te steunen en wil dat hij gaat uitzoeken hoe het vertrouwen herteld kan worden. "Ik heb gereflecteerd op wat hier is gebeurd (zware debat van afgelopen donderdag, red.) en op de moties. Er valt veel over te zeggen, maar in ieder geval is de rode draad in het hele vraagstuk die van macht en tegenmacht."

Volgens Rutte moet er in de eerste fase van de formatie worden gesproken over hoe er in de toekomst moet worden omgegaan met regeerakkoorden en met de bevoegdheden van de Tweede Kamer.