Honderden mensen die een avondklokboete opgelegd hebben gekregen, claimen het bedrag terug of willen dat de boete wordt kwijtgescholden. Hun verzoeken worden door advocaat Michael Ruperti ingediend bij demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Het vonnis van de rechtbank in Den Haag is de basis van de procedure.

Volgens Ruperti vormen zijn cliënten een informele belangengroep, die tegen de coronamaatregelen is. "Zij hebben als bezorgde burgers deelgenomen aan demonstraties, maar behoren niet tot de relschoppers", aldus de raadsman.

Met het vonnis van de rechtbank, waarin gesteld wordt dat de avondklok per direct moet komen te vervallen, zijn de opgelegde boetes volgens de raadsman onrechtmatig.

Een aantal van Ruperti's cliënten heeft de avondklok opzettelijk genegeerd om een rechtszaak uit te lokken. "Met dit vonnis zijn die zaken overbodig geworden."

Als de minister de verzoeken tot terugbetaling of kwijtschelding niet inwilligt, zal de groep naar de rechter stappen. Volgens Ruperti is er voor de minister ook een makkelijke weg: "Alle boetes in één keer van tafel halen."