Op zo'n vijftien middelbare scholen wordt vanaf 18 januari gestart met pilots met risicogericht testen op het coronavirus. De scholen die meedoen aan de proef onder begeleiding van het UMC in Utrecht liggen in de regio's Utrecht, Rotterdam en in de provincie Gelderland, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag.

De pilot houdt in dat als er in een klas een besmetting plaatsvindt, de scholen contact opnemen met een professionele partij die gedurende een bepaalde periode meerdere keren sneltesten in die klas afneemt.

Zodra een leerling of docent een positieve testuitslag krijgt en in isolatie is gegaan, worden de andere leerlingen in de klas verzocht zich te laten testen. Als die leerlingen herhaald een negatieve testuitslag ontvangen kunnen ze weer naar school gaan. Tot die tijd volgen ze online onderwijs. Het testen is vrijwillig.

GGD's worden nauw betrokken bij de proef om in het geval van een positieve testuitslagen bron- en contactonderzoek uit te voeren. Met de opschaling van de testen wil de regering lessen opdoen voor de opzet en organisatie voor het landelijk uitrollen van testen op scholen in het voortgezet onderwijs. Minister De Jonge had eerder al aangekondigd dat hij wil dat mensen zich vanaf maart maandelijks een keer kunnen laten testen.