Tot nu toe is het coronavirus niet aangetroffen in het Nederlandse drinkwater, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op Twitter.

Het RIVM benadrukt dat in Nederland strenge regels gelden om de veiligheid van drinkwater te beschermen. Daarbij wordt rekening gehouden met virussen.

Het coronavirus is wel aangetroffen in Nederlands rioolwater. Experts achten de kans klein dat het virus zich via rioolwater in Nederland verspreidt. Wel kunnen rioolwateranalyses nuttige informatie over het virus bieden, schreef Follow the Money woensdag. Eerder werden onder meer het mazelen- en poliovirus in Nederlands rioolwater aangetroffen.

Medewerkers van afvalbedrijven zijn volgens het RIVM beschermd tegen het virus als ze zich houden aan de hygiënevoorschriften.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.