In navolging van andere kernen geven ook de meeste inwoners in Zevenbergen de voorkeur aan de ondergrondse variant om restafval in te zamelen.

Een meerderheid van 77 procent van de inwoners heeft gekozen voor ondergrondse containers, 23 procent koos voor een bak aan huis. De betrokkenheid van de inwoners was ook in Zevenbergen groot: er kwamen een kleine 3.000 stemmen binnen. Dat staat gelijk aan 49 procent van de aangeschreven huishoudens.

De keuze bestond uit een container aan huis voor het restafval of het restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Het grootste gedeelte van het huisvuil blijft de gemeente sowieso aan huis ophalen.

De enquête is afgenomen en de resultaten zijn berekend door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research.

Locaties

De gemeente legt op korte termijn de locaties van de ondergrondse containers aan de inwoners voor. Allereerst krijgen ze een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst om in gesprek te gaan over de mogelijke locaties. Als die bepaald zijn, zal de invoering plaatsvinden. Naar verwachting is dat half maart afgerond.

WethouderJaap Kamp: "Dit duurt iets langer dan verwacht, omdat de ondergrondse container-leverancier langer moet wachten op de benodigde basismaterialen voor de containerproductie. De planning schuift daardoor iets op."