De zogeheten Bufferzone 14b, welke ervoor moet zorgen dat zogenaamde plantenziektes bij boomkwekers in de regio Zundert buiten de deur blijven, heeft de afgelopen maanden meer dan tachtig aansluitingen mogen noteren. 

De voor de boomkwekerijsector zo belangrijke bufferzone blijft hiermee in stand. Een mooi succes voor de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. die door bestuursorgaan Naktuinbouw werd aangewezen om de boomteeltbedrijven in Bufferzone 14b te vertegenwoordigen.

Afgelopen zomer nog riep Treeport Zundert via een nieuwsbrief meer dan zeshonderd boomkwekers, handelaren en aanverwante bedrijven op om samen voorzorgsmaatregelen te treffen om de risico’s in de plantenhandel binnen de regio te beheersen

Bacterievuur

Treeport Zundert benadrukte daarbij het belang om de zogeheten Bufferzone 14b samen in stand te houden, dit om onder andere bacterievuur te kunnen opsporen.

Planten die bepaalde ziektes of aantastingen hebben, kunnen namelijk niet verhandeld worden. Kwekers nemen weliswaar zelf al diverse maatregelen om de ziektes en aantastingen te voorkomen, maar voor de handel is het van groot belang dat er standaard regionaal gecontroleerd wordt.

Ziektevrij

Klanten en importeurs van de planten eisen namelijk certificaten en andere bewijsstukken die aantonen dat de planten afkomstig zijn van ziektevrije gebieden.

Daarom is een gezamenlijke regionale en collegiale aanpak volgens Treeport Zundert van groot belang. Hoe meer en hoe beter de controles immers worden uitgevoerd, des te minder risico's er zijn dat de plantenhandel in de regio op slot gaat en er niet meer gekweekt en verhandeld mag worden.

Dat laatste zou een doemscenario zijn voor de boomteeltsector in Zundert en omstreken, stelt Treeport Zundert.

Collectief

Dit jaar kreeg Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. van Naktuinbouw de mogelijkheid om collectief deel te nemen aan de Opsporing Bacterievuur in de Bufferzones.

Een aanbod dat eveneens geldt voor degenen die geen waardplanten hebben of bijvoorbeeld toeleverancier zijn. Niet onbelangrijk, omdat op deze manier de lasten gemeenschappelijk kunnen worden gedragen en gedeeld.

Sterk

Door het grote aantal aanmeldingen is dat laatste volgens Treeport Zundert nu ook daadwerkelijk het geval. "De meer dan tachtig aansluitingen laten zien dat we als regio sterk staan, het belang van een bufferzone inzien en samenwerken", zo stelt zij. "Zowel kwekers van waardplanten als andere bedrijven hebben zich aangesloten.Het betreft hierbij zowel leden van Treeport als niet-leden.”

Het aantal deelnemers vertoont bovendien een stijgende lijn, terwijl de meeste reeds hebben aangegeven dat zij hun aansluiting de komende jaren automatisch willen verlengen.

En dat is iets om trots op te zijn, vindt Treeport Zundert. "Door het grote aantal aansluitingen hebben we de kosten per aansluiting bovendien kunnen verlagen."