Business Centre Treeport in Zundert  is weer een stapje dichterbij gekomen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt sinds donderdag ter inzage. 

Business Centre Treeport, waarvoor de voorbereidingen al lopen sinds 2008, moet straks de logistieke draaischijf vormen welke die een onmisbare rol speelt in de (verdere) ontwikkeling van de boomteeltsector in de regio West-Brabant en het Belgische Noorderkempen.

Gefaseerd

Het bestemmingsplan staat de gefaseerde ontwikkeling van een thematisch bedrijventerrein voor boomteelt van circa 52 hectare toe in het gebied gelegen ten noorden van Transportzone Meer in België en ten westen van de A16 in Nederland.

De eerste fase omvat circa 20 hectare en de tweede fase 19 hectare aan netto uitgeefbare gronden.

Grensoverschrijdend

De boomteeltsector één van de belangrijkste economische sectoren is in de grensoverschrijdende regio. In de regio rond Zundert en de aangrenzende Vlaamse regio Hoogstraten zijn honderden boomteeltbedrijven gevestigd.

Om de boomteeltsector in de regio concurrerend te houden met andere handelscentra in Europa is verdergaande samenwerking nodig.

Kruisbestuiving

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het creëren van een thematisch bedrijventerrein dat volledig gelieerd is aan de boomteeltsector. Hier komt ook het idee voor de ontwikkeling van het Business Centre Treeport vandaan.

De bedrijven op het bedrijventerrein moeten een bijdrage leveren aan de groei van de boomteeltsector in de regio. Doordat diverse ‘aan boomteelt gelieerde bedrijven’ geclusterd worden op één terrein ontstaat er kruisbestuiving, wat leidt tot nieuwe ideeën, innovatieve concepten, samenwerking en schaalvoordelen, zo is het idee.

Gelieerde bedrijvigheid

Innovaties op het gebied van duurzaamheid en product- en procesontwikkeling helpen de sector vooruit.

Naast het accommoderen van gevestigde partners uit de keten wordt er straks op het Business Centre Treeport ook ruimte geboden aan andere partners uit de sector (onder andere afnemers) en aan boomteelt gelieerde bedrijvigheid.

Voorbeelden

Voorbeelden van aan boomteelt gelieerde bedrijfstakken die passend zijn op het Business Centre Treeport zijn een beurs- en congresgebouw, biobased en energie, agrologistiek en -handel, ontwikkeling, onderwijs en onderzoek, toeleveranciers en dienstverlening.