De Zundertse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het bouwproject Tantes van Van Gogh in Zundert. Een meerderheid van de raad stemde in met de voor de bouw noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

Tantes van Van Gogh is de naam van het nieuwe bouwproject dat straks gestalte moet krijgen op de plaats van de voormalige schoenwinkel De Roos aan de Markt 25 en de woning aan de Sint Elisabethlaan 3a.

Een plan dat enerzijds voorziet in de bouw van een appartementencomplex aan de Sint Elisabethlaan en anderzijds in herbouw – aan de hand van een op oude ansichtkaarten gebaseerd ontwerp – van het pand aan de Markt 25.

Hier woonden in een ver verleden de buurvrouwen – de 'tantes' – van Van Gogh, en met de voorgenomen reconstructie ziet het gebouw er straks uit zoals het er ook ongeveer uit heeft moeten zien in de tijd van Van Gogh.

Verzet

Verantwoordelijk wethouder Johan de Beer en projectontwikkelaar David Castelijn van DC Bouw & Ontwikkeling presenteerden het plan een jaar geleden. Ook kreeg het goedkeuring van onder andere de Welstandscommissie, gemeente Breda en diverse stedenbouwkundigen. 

Een deel van de inwoners van Zundert had echter weinig met het ontwerpbestemmingsplan. Er werden meer dan zeventig zienswijzen ingediend. Bovendien startte de Werkgroep Zunderts Hart onder de noemer Behoud Van Goghplein in Zundert een ruim zeshonderd keer ondertekende online petitie tegen het plan.

Hoofdpunten

Van de ontvangen zienswijzen bleken er 57 van exact dezelfde strekking. In bijna alle zienswijzen werden opmerkingen gemaakt over het geprojecteerde appartementengebouw op de achterzijde van het perceel.

Twee hoofdpunten kwamen in min of meer dezelfde bewoording telkens naar voren. Zo zouden de bouwmassa en de bouwhoogte van het appartementengebouw leiden tot het verdwijnen van groen, schaduwwerking en beperking van het zicht. Het appartementengebouw zou daarnaast niet passen binnen de historische omgeving (voor wat betreft bebouwing en pleinruimte) en daarmee afbreuk doen aan de omgeving.

Aanpassingen

De zienswijzen rondom de bouwmassa en bouwhoogte van het appartementengebouw leidden tot aanpassing van zowel het bouwplan als het daarop aangepaste bestemmingsplan. Voor het bouwplan betekende dit onder andere dat het gebouw enige decimeters naar beneden zakt en ook enige decimeters smaller is geworden.

In het bestemmingsplan is het bouwvlak bovendien scherper begrensd op het bouwplan. Hierdoor is het bouwvlak aan de voor- en zijkant verkleind en is er ook differentiatie in bouwhoogtes.

Sterk punt

Met betrekking tot het al dan niet passen van Tantes van Van Gogh in de historische omgeving heeft de Welstandscommissie zich expliciet uitgesproken. In reactie op de haar voorgelegde zienswijze over het 'moderne' appartementengebouw in relatie tot de historische context gaf zij aan dit nu juist een sterk punt van het plan te vinden: een sprekende overgang van de historiserende nieuwbouw aan de Markt naar de hedendaagse vormgeving van het appartementengebouw erachter.

Inpassing kan volgens de commissieniet betekenen dat er slechts in dezelfde stijl en tijdsbeeld gebouwd kan worden, omdat dit zou impliceren dat er geen ontwikkeling mogelijk is. Iets waar het centrumplan ook naar verwijst. Hierin wordt gesproken over 'een goede balans tussen oud en nieuw'.