'Klaar voor de toekomst: slagvaardig en flexibel'. De aan de Programmabegroting 2018-2021 van de Gemeente Zundert gekoppelde slogan laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 

Ook wethouder Piet Utens windt er geen doekjes om. "De financiën van de Gemeente Zundert zijn op orde. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor een nieuwe raad en haar bestuurlijke ambities."

Afgelopen maand al gaf burgemeester Leny Poppe-de Looff onomwonden aan dat de Gemeente Zundert klaar is voor de toekomst.

Met dank aan de doorgemaakte bestuurlijke doorontwikkeling in de voorbije jaren en de hieraan gekoppelde herinrichting van de ambtelijke organisatie.

Mengen

De beruchte schotten tussen de verschillende afdelingen werden daarbij neergehaald, wat ertoe heeft geleid dat de organisatie nu is opgedeeld in vier verschillende domeinen: veiligheid, economie en innovatie, zorg en sociaal domein, en omgeving en maatschappij.

Die moeten eerst en vooral met elkaar mengen om zogeheten strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Dat laatste kan uiteraard slechts alleen als er een gezonde financiële basis is.

"En die is er ook', zo maakt wethouder Piet Utens duidelijk. Met een schuin oog naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 meldt hij trots een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren. Een waarmee de Gemeente Zundert volgens hem de donkere wolken achter zich heeft gelaten die bij de start van zijn 'regeerperiode' nog boven het gemeentehuis hingen.

Begrotingsdiscipline

"Mijn missie was om via een strakke begrotingsdiscipline 'in control' te komen en te blijven. Daar zijn we in geslaagd. De financiën van de Gemeente Zundert zijn op orde. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor een nieuwe raad en haar bestuurlijke ambities."

Uit de Programmabegroting 2018-2021 blijkt dat de Gemeente Zundert volgend jaar globaal zo’n 45 miljoen euro heeft te besteden. Pakweg een derde daarvan zal ten goede komen aan het sociaal domein.

De algemene reserve bedraagt zo’n 11,5 miljoen euro en er is een bedrag van ongeveer 9 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van zaken als riool, wegen en onderwijsgebouwen.

Meerjarenramingen

De meerjarenramingen laten de nieuwe raad straks bovendien ruimte om nieuwe investeringen te doen in projecten. Utrens: "We weten precies hoe ver we kunnen springen en hoe lang onze stok is."

Ook de inwoners van de Gemeente Zundert komen volgens de wethouder niet voor verrassingen te staan. Zo zal de lastendruk nagenoeg niet stijgen en blijven bijvoorbeeld leges en afvalstoffenheffing ongewijzigd. Wel zal bij de programmatische werkwijze - op basis van budgetten - straks nadrukkelijker om de inzet van per onderwerp genoemde stakeholders worden gevraagd.

En dat is dan weer, zoals Utens het formuleert, "een aanzet om burgerparticipatie nadrukkelijk tot wasdom te laten komen".