Als het aan de gemeente Moerdijk ligt, staat er over vijf tot zes jaar een nieuw schoolgebouw in Zevenbergschen Hoek ter vervanging van de huidige basisschool De Hoeksteen aan de Olavstraat.

"Het huidige schoolgebouw is heel authentiek en ziet er heel mooi uit”, zegt onderwijswethouder Thomas Zwiers. "Maar de levensduur zit er gewoon op. Er hebben daar ook al een aantal keren serieuze reparaties plaatsgevonden."

Het nieuw te bouwen complex wordt een Brede school met naast primair onderwijs ook andere voorzieningen. "Maar in feite is daar nu ook al sprake van", aldus de wethouder.

Voor de locatie heeft de gemeente Moerdijk een aantal plekken in beeld. Behalve de huidige locatie is dat onder andere de plek waar gemeenschapshuis De Zevensprong inclusief het achterliggende terrein nu staat, de tennisvelden en de plaats van het voormalige bedrijf Zwaluwe Bouw.

Lang proces

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om met het plan aan de slag te mogen gaan. "Dat betekent niet dat je binnen nu en een jaar met de bouw kunt beginnen", laat de wethouder weten. "Daar moet je best wel een lang proces voor doorlopen."

"Eerst moet je weten hoe je die school vorm wil geven en welke partijen daarvoor nodig zijn", vervolgt hij. "Je hebt sowieso te maken met allerlei ruimtelijke procedures die je moet doorlopen. En op het moment dat het planologisch klaar is, draag je het over aan het schoolbestuur en worden de budgetten gevoteerd."

Ontwerp

"En vervolgens begint pas het deel dat de hele school nog ontworpen moet worden, de bestekken de deur uitgaan en er uiteindelijk gebouwd kan worden. Dan zijn we wel zo’n vijf tot zes jaar verder."

Het huidige schoolgebouw van De Hoeksteen, die valt onder het bestuur van Stichting De Waarden, is zestig jaar oud. In 1957 verscheen aan de Olavstraat een nieuwe kleuterschool met de naam St. Theresia.

Pius X school

Twee jaar later gingen de Pius X school en de Mariaschool samen onder de naam Pius X school. In 1985 kwam de Wet op het Basisonderwijs (WBO) tot stand. Kleuterschool en lagere school gingen vanaf die tijd samen onder de naam De Hoeksteen.

Na een zogenaamde integratieverbouwing in 1990 werden alle groepen van de school ondergebracht in een gebouw.