Sinds maandag hebben 39 locaties in Noord-Brabant, waarvan zes in Zundert, een officiële status als Van Gogh Monument. Negen Brabantse gemeenten, drie erfgoedorganisaties, de Provincie Noord-Brabant en Stichting Van Gogh Brabant ondertekenden het Convenant Van Gogh Monumenten. 

Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties.

In Zundert gaat het om het huidige Van GoghHuis (de geboorteplek van Vincent van Gogh, foto) plus bijbehorende tuin, de protestantse kerk en het graf van boer Vincent uit 1852, de kosterswoning, de woning van de peettantes van Van Gogh, de Markt met gemeentehuis en dorpspomp en tot slot het Van Gogh-monument van Ossip Zadkine.

Van de 39 locaties die nu de bijzondere status hebben, staan er elders in West-Brabant nog negen; daarvan ook vijf in Etten-Leur. De andere Van Gogh Monumenten in de regio zijn te vinden in Breda (drie monumenten) en Moerdijk (één monument).

'Kunst van de toekomst'

Vincent van Gogh werd op 30 maart 1853 geboren in Zundert als zoon van een dominee. Op de dorpspastorie groeide hij beschermd op. Vincent was ‘anders’. Zo werd hij als de tweede ‘Vincent van Gogh’ geboren (zijn broer en naamgenoot overleed exact een jaar voor zijn geboorte), was hij een protestants kind in een overwegend katholieke gemeenschap en ging hij niet naar school, maar kreeg hij thuis onderwijs.

Vincent droomde vroeger over ‘de kunst van de toekomst’. Sinds zijn dood in 1890 lieten velen zich door zijn dromen inspireren. En dat gebeurt nog steeds. Zundert en zijn omgeving vormen een broedplaats voor kunstenaars. In Zundert is Vincents geboortegrond dan ook nog zichtbaar en voelbaar.

Meerjarenaanpak

De ondertekening van het Convenant Van Gogh Monumenten is onderdeel van de meerjarenaanpak van de Provincie Noord-Brabant waarmee Van Gogh blijvend als icoon aan Brabant verbonden wordt en die het verhaal van de schilder tastbaar en levend houdt.

De partijen die het convenant ondertekenden, spreken zich hiermee uit als hoeders van de Van Gogh Monumenten en hebben daarbij beloofd bij te dragen aan de instandhouding van het waardevolle erfgoed.