Mencia Sandrode start in 2021 met bovenbouw havo. Dat meldt locatiedirecteur Chris Vermeeren van het Zundertse onderwijsinstituut dat nu nog mavo en onderbouw havo en vwo aanbiedt. 

Voor de huidige groep 8-leerlingen betekent dit dat zij vanaf dan de mogelijkheid hebben om de havo-opleiding in Zundert af te maken.

Tot nog toe konden leerlingen tot en met klas 3 havo- en vwo-onderwijs op Mencia Sandrode volgen. In Breda, op het Mencia de Mendoza Lyceum, kon dan aansluitend de bovenbouw havo en vwo worden gevolgd.

Vertrouwde omgeving

Voor leerlingen uit de gemeente Zundert die elders mavo-onderwijs volgen kan de start van de bovenbouw havo bij Mencia Sandrode een overweging zijn om straks wellicht in Zundert door te stromen naar de havo.

Na de zomervakantie van 2021 bestaat er voor een grote groep leerlingen dus de mogelijkheid om hun havo-diploma te halen in de eigen vertrouwde omgeving in Zundert.

Concreet betekent dit dat in juni 2023 de eerste leerlingen Mevcia Sandrode kunnen verlaten met een havo-diploma op zak. Voor de bovenbouw van het vwo blijven de leerlingen aangewezen op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda.

Kostbare operatie

Het starten van een bovenbouw havo is volgens locatiedirecteur Chris Vermeeren een kostbare operatie. Meer lessen betekent dat er ook meer kosten moeten worden gemaakt.

Om de financiële risico’s te beperken is daarom besloten pas in 2021 te starten met havo 4. Met betrekking tot het gebouw zelf hoeven volgens de directeur geen investeringen te worden gepleegd.

Veel belangstelling

"Alleen de bezettingsgraad wordt uiteraard een stuk hoger." Vermeeren heeft hoge verwachtingen van de komst van bovenbouw havo.

"Uit uitvoerig onderzoek blijkt dat er veel belangstelling voor is", zegt hij. "De potentiële markt is groot. Als school kunnen we hier een belangrijke slag mee maken."