Bij huisvestingscontroles van arbeidsmigranten in Etten-Leur is dinsdag een persoon aangetroffen die illegaal in een bergruimte verbleef. Er werd per direct een einde gemaakt aan de bewoning. Ook de aanwezige voorzieningen, zoals de inventaris, een douche, toilet en keuken, zijn verwijderd.

In totaal werden dinsdag vier locaties bezocht. Twee daarvan beschikten niet over een vergunning voor het huisvesten van personen. Hier moet een aanvraag voor worden ingediend door de eigenaar.

Verder werd op een van de gecontroleerde plekken iemand aangetroffen die daar tijdelijk ingeschreven was omdat deze persoon zich in de eigen gemeente niet mag inschrijven van de huurbaas.

De betreffende gemeente krijgt het verzoek om dit nader te onderzoeken omdat het vermoeden bestaat dat deze persoon onrechtmatig ergens woont. Daarnaast moet hij zich in Etten-Leur uitschrijven.

Centraal

De huisvestingcontroles zijn door de gemeente Etten-Leur uitgevoerd in samenwerking met (vreemdelingen)politie, Belastingdienst, UWV en Inspectie SZW. Tijdens de integrale controles stonden voor de gemeente de kwaliteit en de brandveiligheid van de huisvesting centraal.

Daarnaast richtte de controle zich op het opsporen van diverse vormen van fraudezaken, zoals uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw en arbeidsmarktfraude. Voor de politie ging het tijdens deze controle vooral om toezicht op de identiteitspapieren en de verblijfstitel.

De controles maken onderdeel uit van een regionaal project in samenwerking met de Belastingdienst, het UWV, Inspectie SZW en de Sociale Verzekeringsbank. De verzamelde gegevens worden met deze instanties doorgesproken.