De Nederlandse Bouw Unie (NBU) kocht deze zomer het bijna zeven hectare grote terrein van GGz Breburg op het Van Bergenplein en omgeving in Etten-Leur Noord aan. Jan Voesenek, directeur/eigenaar van de NBU, en Guus van Weelden, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Breburg, ondertekenden woensdag de koopovereenkomst. 

Voor het terrein hadden een aantal marktpartijen belangstelling getoond. In augustus van dit jaar werd de in Etten-Leur gevestigde NBU geselecteerd om de locatie Van Bergenplein en omgeving te mogen kopen en te ontwikkelen.

Als gevolg van veranderingen in de zorg besloot GGz Breburg om een groot deel van haar terrein in Etten-Leur Noord te verkopen. Op dit moment is dit nog grotendeels in gebruik voor het verlenen van psychiatrische zorg, maar in de komende jaren zal steeds meer vastgoed worden afgestoten.

Omdat GGz Breburg zich zelf niet bezighoudt met het bouwen van reguliere woningen, ging de zorgleverancier op zoek naar een marktpartij die dit wel zou willen en kunnen. Belangrijke voorwaarde daarbij was het bekend zijn met de regio, de woningmarkt en het vermogen om de planvorming met energie en aandacht op te pakken.

Klik

Omdat er nog geen plan ligt voor de ontwikkeling op het terrein, ging het tijdens de selectie in het bijzonder om de ‘klik’ en het vertrouwen in een toekomstige samenwerking. "Dat was ook voor ons een totaal nieuwe ervaring", zegt Séverine Blok, adjunct directeur Projectontwikkeling bij de NBU. Van de uiteindelijk meer dan twintig marktpartijen die wel oren hadden naar het terrein, bleef de NBU als best gegadigde over.

Hoe het plan eruit gaat komen te zien qua stedenbouw en architectuur is nog niet bekend. Wel is zeker dat er een mix aan woningtypen zal komen: van appartementen tot rijwoningen en tweekappers in verschillende prijsklassen en in een groene setting. Het gebied is groot genoeg voor circa tweehonderd woningen. Het Van Bergenpark, zoals het plan gaat heten, ligt op een steenworp afstand van het winkelgebied Van Bergenplein en nabij de uitvalswegen.

Gesprekken

Voorafgaand aan de planontwikkeling gaan gesprekken plaatsvinden met de gemeente Etten-Leur om de kaders en randvoorwaarden te bespreken. Ook worden de omwonenden bij de planvorming betrokken. Op die manier ontstaat er een plan dat aansluit bij de behoeften van de buurt en dat de mogelijkheden van de locatie optimaal benut.

Een dergelijke planvorming kost tijd en afstemming en voordat er kan worden gebouwd moet eerst het bestemmingsplan vastgesteld worden. Naar verwachting start de verkoop van de eerste fase van de woningen in de tweede helft van 2019.