Jack en Annelies Verhulst mogen zich de trotse eigenaars noemen van een biologische melkveehouderij, de eerste in Etten-Leur. Ze kozen meteen ook voor een nieuwe naam: de Hillekens Hoeve, genoemd naar de polder waarin hun gezinsbedrijf zich bevindt. Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot zal daar op zaterdag 21 oktober nog een officieel tintje aan verlenen.

Het familiebedrijf van Verhulst, dat zijn oorsprong vond in 1832, had al een status van ‘gesloten boerderij’, een kringloopboerderij dat met zijn vee volledig zelfvoorzienend is. Land, voer, koeien en mest en vrijwel niets wat daaraan toegevoegd wordt.

Het echtpaar vond het niet genoeg. "Onze levensfilosofie is onze bedrijfsfilosofie en gezondheid is erg belangrijk voor ons", zegt Verhulst. "Wij willen gezonde producten produceren voor de consument. Dat is onze drijfveer." De onderneming startte in 2007 na een verhuizing het traject om zich tot een totaal biologisch bedrijf om te vormen.

Mengsel

"We hebben voor het inzaaien van de weiden een mengsel gebruikt van verschillende grassoorten met rode en witte klavers. De kwaliteiten van die soorten vullen elkaar aan en het resultaat is een gezonde biodiversiteit, die goed is voor de koeien en dientengevolge voor de mens. Het heeft ook weer effect op de kwaliteit van de mest die verspreid wordt over de weiden. Het gras groeit zonder kunstmest langzamer, maar de kwaliteit is veel beter. Geen monocultuur bij ons. Eigenlijk vooruit naar vroeger met oude boerenwijsheid", grinnikt Verhulst.

De voor de koeien grazige weiden beslaan inmiddels 49 hectare rondom de boerderij met elders nog zes hectare, waarvan eentje ingezaaid met tarwe. Het tarwemeel gaat naar Molen de Lelie voor zijn biologisch verantwoorde pannenkoeken. Op het bedrijf wordt geen kunstmest gebruikt, bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze en antibiotica of andere medicijnen worden uitsluitend gebruikt bij ziekte. 

De koeien staan zoveel mogelijk buiten in de wei, maar worden ’s winters – en indien nodig – bijgevoerd met het door henzelf gemaaide en ingekuilde gedroogde gras. Daarnaast is biologisch krachtvoer beschikbaar, vrij van genetisch gemanipuleerde organismen. Uiteraard wordt de melk apart opgehaald en verwerkt door coöperatie Campina.

Fleckviehkoeien

De koeien van Verhulst zijn voornamelijk Fleckviehkoeien, die oorspronkelijk uit Beieren in Duitsland afkomstig zijn. Het streven van de biologische boerderij is om uiteindelijk uitsluitend van dit ras melk en vlees te leveren. De dieren produceren dan A2A2 melk, hetgeen qua samenstelling overeenkomt met de oermelk. Dit in tegenstelling tot de A1A1 melk of een combinatie van A1A2, die door overlevering is ontstaan en in de huidige maatschappij voornamelijk geconsumeerd wordt. "Het verschil zit ‘m in de verwerking in de darmen waarbij peptide, een bouwsteen voor eiwit, vrijkomt. Dat ontbreekt bij A2."