De gemeente Etten-Leur laat het gerealiseerde kunstwerk bij de fietstunnel aan de zuidzijde richting wijk de Hoge Neer voorlopig zitten.

"De technische staat van het schilderwerk is nu nog acceptabel, maar zo gauw dat niet meer het geval is wordt het verwijderd", laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Het kunstproject bij de fietstunnel in Etten-Leur die de wijken Hooghuis en Hoge Neer met elkaar verbindt, een project van de kunstenaars Mario Pasetto en Stijn de Wilde in samenwerking met Jongerenwerk, Meidenwerk en buurtbewoners, werd vorig jaar stopgezet.

In 2015 kreeg Pasettontwerp de opdracht om samen met bewoners van de wijken Hooghuis en Hoge Neer een kunstproject uit te voeren voor het onoverdekte deel van de fietstunnel, dat wil zeggen de uitgangen van de tunnel. Het overdekte deel was al voorzien van een kunstwerk.

Onderzoek

Het buitendeel liep echter voor alle betrokkenen uit op een regelrechte teleurstelling. Omdat de verf niet op alle plaatsen goed hechtte werd het project stilgelegd, waarna de gemeente Etten-Leur een onafhankelijk onderzoek liet uitvoeren naar de oorzaak.

Op 18 juli 2016 werd hierover een rapport uitgebracht. Hieruit kwam naar voren dat met name de specifieke klimatologische en civieltechnische omstandigheden het project parten bleven spelen. Dat was de reden om samen het besluit te nemen om te stoppen met de verdere uitvoering van het onoverdekte deel van de tunnel.

Teleurstelling

De teleurstelling was met name groot omdat de gemeente Etten-Leur al eerder vergelijkbare en succesvolle projecten met Pasettontwerp had gerealiseerd. Hierbij was de hechting van de verf prima, zoals bijvoorbeeld bij de schildering in het overdekte deel van de fietstunnel en op de tribune in het Vogelaarpark.

Van het hele project bestaan vele foto’s en filmpjes. "Samen met de kunstenaars bekijken we hoe van dit beeldmateriaal een mooie blijvende impressie gemaakt kan worden van een breed gedragen en positief uitgevoerd project, waaraan veel wijkbewoners mooie herinneringen koesteren."