De herinrichting van de Achterstraat in Willemstad, die rond deze tijd zou beginnen, is uitgesteld. Dat komt omdat waterschap Brabantse Delta eerst andere werkzaamheden uit moet voeren.

Het waterschap gaat de beschoeiing aan beide zijden van het water langs de Achterstraat vervangen. Dit zou eerst niet gebeuren, maar nu is het tegendeel besloten. Het moet plaatsvinden voor de herinrichting, omdat anders de kans bestaat dat de opgeknapte weg wordt beschadigd.

Het vervangen van de beschoeiing zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, starten op maandag 30 oktober. Deze werkzaamheden nemen maximaal vijf weken in beslag. Tijdens het vervangen van de beschoeiing wordt gelijktijdig de brug, tussen de huisnummers 20b en 45, vervangen.

Door het uitstel is nu de verwachting dat de werkzaamheden in de Achterstraat beginnen vanaf het eerste kwartaal van 2018, maar ook dat is weer afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden van het waterschap en de weersomstandigheden. Direct na de oplevering van de Achterstraat wordt de Landpoortstraat heringericht.