De provincie Noord-Brabant heeft een speciale regeling in het leven geroepen om eigenaren van lege veestallen hulp te bieden bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief. 

Op dit moment staat in de provincie twee miljoen vierkante meter aan schuren leeg en ziet het er niet naar uit dat andere boeren die stallen nog gaan gebruiken.

In totaal is er een budget van 300.000 euro beschikbaar gesteld. Dit geld kunnen eigenaren van leegstaand agrarisch vastgoed gebruiken om een beroep te doen op kennis van deskundigen van VAB-Impuls.

Die kunnen adviseren bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. In totaal kunnen hiermee naar verwachting tachtig tot honderd bezitters worden geholpen.

Vouchers

De provincie heeft hiervoor vouchers beschikbaar gesteld. Die kunnen tot 2 oktober worden aangevraagd via de website, waarna hulp kan worden ingeroepen. Volgens Gedeputeerde Erik van Merrienboer van Ruimte is er urgentie om met leegstand in het buitengebied aan de slag te gaan.

"Onze inzet is er op gericht om eigenaren een concreet toekomstperspectief aan te bieden, maar daarnaast ook een schat aan ervaring en kennis op te bouwen."