De nieuwe naam voor de fusieorganisatie van Woonstichting Etten-Leur (WEL) en AlleeWonen is bekend. De twee woningcorporaties gaan vanaf 1 januari 2018 verder onder de naam Alwel. 

Alwel was één van de 485 suggesties in een wedstrijd die uitgeschreven was onder huurders en medewerkers om een nieuwe naam te bedenken. De naam Alwel wordt gevormd door de huidige corporatienamen: AlleeWonen en WEL.

Meerdere inzenders maakten gebruik van deze insteek. Anderen kozen voor de verbinding (geografisch/samenwerking) of kwamen met een volledig nieuwe naam, veelal refererend aan de kern van het werk van de corporaties: wonen.

Alle suggesties zijn getoetst aan verschillende criteria. Een jury, bestaande uit leden van de huurdersorganisaties en medewerkers, kwam tot een selectie van zes namen met goede onderbouwing. De bestuurders Tonny van de Ven (AlleeWonen) en Karo van Dongen (WEL) kozen uiteindelijk de winnende naam: "Met name de herkenbaarheid voor alle huurders, de compacte lettercombinatie en de positieve lading vanuit ‘all well/alles goed’ maakte van deze naam de winnaar."

De naam Alwel ondergaat nog een toetsing bij een merkenregistratiebureau en wordt geregistreerd als merk in de Benelux. "We gebruiken de naam voor de juridische fusieaanvraag."