Leraren van basisscholen in heel Nederland hebben donderdag massaal het werk neergelegd. Veel van hen zijn naar Den Haag gegaan om daar uiting te geven aan hun ongenoegen en zorg. Ongenoegen vanwege de in hun ogen oneerlijke salariëring, zorg omdat zij bang zijn dat de steeds toenemende werkdruk tenslotte ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Jac Verschueren, directeur van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL), een van de drie overkoepelende organisaties in het basisonderwijs in Etten-Leur, stapte donderdagochtend zelf ook in een van de twee bussen die vanaf Brede school De Pijler richting Den Haag reden.

Aan boord waren zo’n 90 leraren van de ruim driehonderd die in Etten-Leur werkzaam zijn. Hij staakte uit solidariteit. "Het gaat in dit geval niet om mij, maar om de leraren. Daar staan wij pal achter. We willen dat ze zich gesteund voelen."

Tekort

Ook directeur Jack Gobbens van Brede school De 4 Heemskinderen staat pal achter zijn 26 leraren, waarvan er twintig in de bus stapten. Hij zegt: "De salarissen liggen lager dan in het bedrijfsleven, in een functie met een gelijkwaardige opleiding. Ten opzichte van het voortgezet onderwijs liggen die standaard ongeveer 20 procent lager. Daarnaast neemt de werkdruk toe. Dat in combinatie met de salariëring maakt het beroep niet aantrekkelijk meer en je ziet daardoor een tekort aan leraren ontstaan."

De werkdruk op de basisscholen zorgt voor een stijgend ziekteverzuim. Daarnaast loopt, volgens Jac Verschueren, het onderwijs behoorlijk achter. "Wij hebben een afschrijving van acht jaar op onze lesmethodes. Dat klopt niet in deze tijd van digitalisering. We moeten alles uit de kast halen om kinderen eigentijds onderwijs te kunnen geven, dat voelt ook als een behoorlijke werkdruk. De uitdaging is groter dan ooit."