​Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot heeft zaterdagmiddag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ad de Wit uit Etten-Leur. Hij werd benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau. 

De uitreiking vond plaats in Breda tijdens een reünie vanwege de viering van het 50-jarig bestaan van de stichting Dr. Murk Jansen Groep.

De inwoner van Etten-Leur viel de onderscheiding ten deel vanwege zijn verdiensten voor deze scoutinggroep, waar hij sinds de oprichting tot op de dag van vandaag actief betrokken is bij de organisatie.

Ad de Wit begon er als welp en doorliep alle jeugdgroepen. Vervolgens werd hij rowanleider (vaandrig), rowanchef en pivoleider.

Bestuur

In 1983 startte hij als groepsvoorzitter, waarbij hij verantwoordelijk werd voor het reilen en zeilen van de groep. Vanaf 1997 was hij actief als lid van het stichtingsbestuur en sinds 2012 voorzitter van de stichting Dr. Murk Jansen Groep.

De Wit wordt beschouwd als de stuwende kracht achter het (voort)bestaan van deze organisatie; zijn grote inzet en intensieve betrokkenheid hierbij worden gezien als een bijzondere prestatie.

Scouting

De stichting Dr. Murk Jansen Groep is een scouting-/ vrijetijdsgroep voor kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd van 6 tot en met 21 jaar, die afkomstig zijn uit geheel West-Brabant.

De Dr. Murk Jansen Groep is opgericht op 7 januari 1967 en bestaat in 2017 dus 50 jaar.

Bijeenkomsten

Op de Murkhoeve, een van de gemeente Breda gehuurde boerderij, wordt door vrijwilligers een vrijetijdsbesteding georganiseerd voor de leden. Hierbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en creatief naar oplossingen gezocht voor onmogelijkheden.

Naast de bijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden, worden er ook weekendbijeenkomsten gepland en vormt het zomerkamp een jaarlijks hoogtepunt.