De gemeentelijke belastingen in de gemeente Moerdijk gaan het komende jaar maar minimaal omhoog. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting 2018-2021, die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad.

Zo gaan de belastingen voor gezinsgebonden heffingen – de onroerende zaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing – in 2018 met 0,54 procent omhoog.

Aanvankelijk zag het er nog naar uit dat gezinnen hiervoor dieper in de buidel moesten tasten. Bij de eerder dit jaar verschenen Kadernota werd nog uitgegaan van een stijging van zo’n 2 procent.

In de praktijk betekent de 0,54 procent dat inwoners met een eigen woning met een waarde van gemiddeld 212.000 euro volgend jaar 3,57 euro meer betalen aan belasting. Voor inwoners met een huurwoning is dat bedrag gemiddeld 0,38 cent.

Woningen

Mede als gevolg van de aantrekkende economie gaan de bouwleges in de gemeente Moerdijk in 2018 met 17,5 procent omlaag. Het college van burgemeester en wethouders gaat er vanuit dat in 2018 meer woningen gebouwd gaan worden dan in voorgaande jaren.

Uitgangspunt van het college in de meerjarenbegroting is een solide basis te bieden voor de volgende raadsperiode. Het gemeentelijk huishoudboekje gaat naar verwachting in 2018 een overschot van 1,7 miljoen euro opleveren.

Overschotten

In de jaren erna worden zelfs, zoals de zaken er nu voor staan, nog grotere overschotten verwacht: in 2019 van ruim 2 miljoen euro en in 2020 een bedrag van ruim 4.1 miljoen euro. De gemeente Moerdijk beseft dat deze cijfers uiteindelijk slechts een indicatie zijn. De economische toestand van het land en maatregelen vanuit Den Haag kunnen alles weer veranderen.

Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 zijn in zijn algemeenheid blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners en voorzieningen op peil blijft en waar de werkgelegenheid toeneemt.